Rezultate

Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional Sud-Est s-a realizat prin instruirea celor 33 de membrii ai CR în cadrul a 3 seminarii de instruire, 10 ateliere de lucru, un schimb de experienta transnational materializat in 2 vizite de studiu, un schimb de experienta interregional cu Regiunea Centru şi cu Regiunea Bucureşti-Ilfov, derulat in cadrul a 4 intalniri de lucru.

Alte rezultate cu privire la implementarea proiectului:

- 1 pliant de prezentare a proiectului, care menţionează obiectivele, principalele activitati si dezvoltarea parteneriatului interregional;
- 1 conferinta de lansare a proiectului cu un numar de 80 participanti;
- 1 conferinta ocazionata de finalizarea proiectului cu 80 participanti;
- 1 website in vederea promovarii proiectului ca suport pentru activitatile Consortiului Regional (informatii de interes, forum de discutii);
- 3 comunicate de presa, 2 articole de presa, 4 buletine electronice informative de prezentare a progresului proiectului, realizate electronic;
- 1 plan de informare si comunicare conţinând modalitatile de comunicare interna si externa utilizate in cadrul acestui proiect;
- 1 plan de lucru elaborat de catre echipa de management a proiectului in vederea programarii activitatilor si impartirii responsabilitatii de implementare a acestora;
- 1 brosura care menţionează obiectivele şi rezultatele proiectului, principalele activităţi ale proiectului, importanţa dezvoltării parteneriatului transnaţional.