Obiective

Obiectivul proiectului este consolidarea capacitatii institutionale a Consortiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (CRSE) in vederea imbunatatirii corelarii ofertei invatamantului cu cererea pietei muncii in scopul cresterii ocuparii si asigurarii coeziunii economice si sociale.

Obiective specifice:

-dezvoltarea competentelor membrilor CR de actiune colectiva in scopul cresterii coeziunii si eficientei grupului prin activitati de formare si de schimb de experienta (peer learning) cu structuri similare din tara si un stat membru UE;

-imbunatatirea capacitatii institutionale a CR prin „invatare prin actiune”, avand ca studiu de caz documentele de planificare strategica la nivel regional si local;

-formarea membrilor CR in vederea dezvoltarii competentelor manageriale;

-dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali de a participa la decizia privind corelarea ofertei de formare cu cererea pietei muncii prin activitati de consultare publica;

-dezvoltarea parteneriatului transnational in planificarea ofertei educationale in concordanta cu cererea pietei muncii;

-diseminarea documentelor de planificare strategica in scopul imbunatatirii dezvoltarii resurselor umane si a ocuparii acestora in Regiunea SE.