Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est este instituţia care promovează interesele economice şi sociale ale partenerilor din regiune, acţionând atât în plan intraregional cât şi extraregional.

Se implică în elaborarea şi actualizarea documentelor de planificare strategică de interes regional: Planul de Dezvoltare Regională, Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ, Planul Regional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Instituţia are experienţă în gestionarea Programelor Phare, a Programului Operaţional Regional, precum şi în implementarea proiectelor internaţionale finanţate din programe ale Comisiei Europene.