Activităţile proiectului

 

ACTIVITĂȚILE  PROIECTULUI:

I.                    Conferința de lansare

-Prezentarea conferinței de lansare

-Galerie foto conferința de lansare

 

II.                  Seminarii de instruire

-Seminar de instruire A3.1 “Management strategic și dezvoltare organizațională”
- Seminar de instruire A3.2 “Creșterea capacității de operare cu evidențe complexe”
- Seminar de instruire A3.3 “Parteneriat pentru planificare strategică in educatie și formare profesională”

-Galerie foto seminarii de instruire, Lacu Sărat, județul Brăila

 

III.                Ateliere de lucru

-Atelier de lucru A4.1 “Rolul și responsabilitățile membrilor grupului țintă în contextul proiectului”

- Atelier de lucru A4.2 “Dezvoltarea capacității administrative a instituțiilor participante la parteneriatul social la nivel județean”
- Atelier de lucru A4.3 “Roluri și responsabilități instituționale ale membrilor CR în parteneriatul pentru planificare strategică în educație și formare”
- Atelier de lucru A4.4 ” Rolul comunicării și negocierii în menținerea parteneriatului social”

-Galerie foto ateliere de lucru

 

- Atelier de lucru A5.1 ” Roluri și responsabilități în procesele de exercitare a controlului și a definirii neconformităților în managementul calității”

- Atelier de lucru A5.2 ” Integrare comunicațională prin sisteme electronice”

- Atelier de lucru A5.3 ” Implementarea și evaluarea strategiilor de dezvoltare regională prin studii de caz”

- Atelier de lucru A5.4 ” Stimularea dialogului social la nivel regional/județean”

- Atelier de lucru A5.5 ” Validarea studiilor de caz pentru un management asociativ de performanță”

-Galerie foto ateliere de lucru

 

- Atelier de lucru A8 ” Evaluarea aptitudinilor dobândite de membrii grupului tinta și îmbunătățirea metodologiilor de lucru pentru activitățile viitoare”

-Galerie foto

 

IV.                Membrii Comitetului de Coordonare

-Prima întâlnire de lucru

-A doua întâlnire de lucru

-A treia întâlnire de lucru

-A patra întâlnire de lucru

-Galerie foto

 

V.                  Schimb de experiență transnațional

-Prezentarea vizitelor de studii din cadrul activității A6 Schimb de experiență transnațional cu temele "Planificarea strategică la nivel local, regional, național","Mecanisme de dialog social, inter-instituțional"

-Galerie foto, Regiunea Veneto, Italia

 

VI.                Schimb de experiență interregional – Activitatea A7 Schimb de experiență cu alte două regiuni din România "Diseminare inter-regională a experienței de cooperare transnațională"

-Prima întâlnire de lucru cu membrii ai Consorțiului Regional Centru

-Galerie foto, Tulcea, Regiunea Sud-Est

-A doua întâlnire de lucru membrii ai Consorțiului Regional Centru"

-Galerie foto

-Prima întâlnire de lucru cu membrii ai Consorțiului Regional București-Ilfov

-Galerie foto

-A doua întâlnire de lucru cu membrii ai Consorțiului Regional București-Ilfov

-Galerie foto

 

VII.              Conferința finală

-Prezentarea conferinței finale

-Prezentari realizate in cadrul conferintei finale

-Galerie foto conferință finală

 

DURATA DE IMPLEMENTARE:

- 2 ani (septembrie 2009 – august 2011)

 

BUGETUL PROIECTULUI:

- valoarea totală a proiectului: 1.838.901 lei
- valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordate din FSE: 1.405.655,94 lei
- valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordată din bugetul național: 396.467,06 lei
- contribuția beneficiarului: 36.778 lei.